Svenska Bost├Ąders HK

Vår ambition är att skapa miljöer som stimulerar egen aktivitet och som ger den äldre förutsättning-ar att klara sig själv så långt som möjligt