St Eriks ögonsjukhus

Vi arbetar sedan 1988 med programarbeten och projektering för om- och nybyggnader av livsstilsboende, seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende. Äldre i framtiden kommer att bo i en mängd typer av boende och boendeformer för att kunna tillfredställa sina olika behov. Seniorboende med olika grad av gemenskap, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende. Gemensamt kommer dock vara att de är framtagna i samarbete mellan många aktörer där vi arkitekter är den sammanhållande och rumsskapande länken.

Vår ambition är att skapa miljöer som stimulerar egen aktivitet och som ger den äldre förutsättningar att klara sig själv så långt som möjligt – även i vård- och omsorgsboende. Vi vill skapa boenden som på ett naturligt sätt stärker den äldres mentala och fysiska hälsa.